top of page

Privacy Policy en Voorwaarden

Deze website is eigendom van Nelle Huyge

'Kookatelier Nelle'

Dennengeurlaan 5

2820 Rijmenam

0474/65 73 97

info@kookatelier-nelle.be

BTW 0509.948.596


Door de toegang tot - en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende: 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, merken, afbeeldingen, logo's, data, product- en bedrijfsnamen, tekeningen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kookatelier Nelle of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Kookatelier Nelle stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op onze website juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie bieden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal Kookatelier Nelle de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De informatie is algemeen van aard en is dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, zodoende kan deze dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kookatelier Nelle geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Kookatelier Nelle kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Kookatelier Nelle verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Kookatelier Nelle hecht belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking, Kookatelier Nelle respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Kookatelier Nelle verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Kookatelier Nelle hebt doorgegeven.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
je voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: we vragen deze gegevens om de inschrijving voor een workshop of bestelling van een Thermomix te kunnen in orde brengen.

Kookatelier Nelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens in ons klantenbestand.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kookatelier Nelle gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kookatelier Nelle.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Kookatelier Nelle kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Voorwaarden

Een inschrijving voor een workshop is pas definitief na het overschrijven of betalen van het juiste inschrijvingsbedrag.
Bij inschrijving verklaart U zich akkoord met de annulatievoorwaarden.

ANNULATIEVOORWAARDEN :

- Annuleren kan kosteloos tot 14 kalenderdagen voor de workshop.

- Annuleringen minder dan 14 kalenderdagen voor de workshop worden niet terugbetaald. Je kan er evenwel voor kiezen iemand anders jouw plaats te laten innemen.

bottom of page